گچ برگ آریا سازه

گچ برگ

گچ برگ گچ برگ یا پانل گچی صفحاتی هستند که از جنس گچ تولید و به علت وزن کم اغلب در اجرای سقف کاذب و دیوار پارتیشن کاربرد دارند. گچبرگ…

Call Now Button