سقف کاذب

سقف کاذب

پروفیل گالوانیزه چیست؟

پروفیل گالوانیزه چیست؟ پروفیل گالوانیزه یک مقطع فلزی است که در کارهای مربوط به ساخت و ساز و ساخت لوازم فلزی و همچنین در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می…

سقف کاذب تایل سقفی گچی

تایل سقفی گچی چیست؟

تایل سقفی گچی چیست؟ تایل گچی، یک نوع پوشش دیواری است که از مخلوطی از گچ و آب ساخته شده است. یکی از انواع تایل گچی، تایل سقفی گچی است…

Call Now Button