تایل گچی تخم مرغی

سقف کاذب تایل سقفی گچی

تایل سقفی گچی چیست؟

تایل سقفی گچی چیست؟ تایل گچی، یک نوع پوشش دیواری است که از مخلوطی از گچ و آب ساخته شده است. یکی از انواع تایل گچی، تایل سقفی گچی است…

Call Now Button